De naam "Ubuntu"

Ubuntu

Ubuntu is een Zuid-Afrikaanse idee dat de nadruk legt op de communicatie en relatie met elkaar. Het woord komt uit de Zulu stammen. Ubuntu wordt gezien als een traditioneel Afrikaans idee en als een van de basisprincipes voor de nieuwe republiek van Zuid-Afrika.

Een ruwe vertaling van het Ubuntu-principe is: "medemenselijkheid". Een andere vertaling zou kunnen zijn: "de overtuiging dat delen met elkaar een universeel verbond schept dat de gehele mensheid bindt".

"Een persoon met 'ubuntu' is open en staat klaar voor anderen, geeft erkenning, voelt zich niet bedreigd wanneer anderen beter zijn, want hij of zij bezit de zelfverzekerdheid die ontstaat door de wetenschap dat hij of zij deel uitmaakt van een groter geheel, en voelt zich gekleineerd wanneer anderen vernederd of gekleineerd worden, wanneer anderen gemarteld of onderdrukt worden."
Aartsbisschop Desmond Tutu (vrij vertaald)

Het Ubuntu-besturingssysteem, gebaseerd op gratis software en vrij van softwarepatenten*, brengt het idee van 'ubuntu' naar de wereld van de software.

* = Een softwarepatent is een octrooi (patent) op een techniek die gebruikt kan worden voor een computerprogramma.

Wat is Ubuntu?

Versienummers

De versienummers van Ubuntu zijn gebaseerd op de datum waarop die versie uitkomt. Het bestaat uit het jaar en de maand van uitgifte en het zegt dus niets over de werkelijke versie van de software.

Onze eerste uitgave (Warty Warthog) was in oktober 2004, dus zijn versienummer is 4.10. Versie 12.04 (Precise Pangolin) is dus uitgebrcht in april 2012!

Ook in de codenamen zit een bepaalde structuur. Men gaat namelijk het alfabet af. Ook bestaat de codenaam altijd uit twee delen. Het eerste deel is een eigenschap (Precise) en het tweede deel is een dier (Pangolin). In het Nederlands vertaald heet versie 12.04 dus Precies Schubbendier. Wat mij betreft klinkt het Engels toch beter.

Een schubbendier

LTS

Om de 2 jaar brengt Connanical een LTS versie uit. Dat staat voor 'Long Term Support'. Dat houd in dat die Ubuntu versie 5 jaar word ondersteunt! Reguliere (tussenliggende) versies worden slechts 9 maanden ondersteund. Dit was vroeger 1,5 jaar, maar dat was te veel werk omdat ze te weinig werden gebruikt. Verder zijn LTS versies extra stabiel en extra veilig, de versies daartussen zijn iets meer expirimentele versies.

Versies die eindigen op .04 zijn meestal vooral bugfixes*. In .10 versies worden vaak nieuwe dingen geïntroduceerd. Hiervan wordt echter steeds verder afgestapt, zeker sinds de nieuwe Unity interface.

* = Bugfixes zijn fouten in een programma die gerapareerd worden. Een bug is de fout in het programma en die wordt dan gefixt (gemaakt dus).

Releasemap

Lees hier meer over de belofte van Ubuntu, of kijk hier voor meer informatie over de term Linux!